Általános Szerződési Feltételek


2023.06.10.

Az alábbi dokumentum a Flow Craft Studio oldalán, vagyis a: http://flowcraftstudio.hu oldalon keresztül történő vásárlás jogi feltételeit, vagyis általános szerződéses feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

A mindenkor hatályos ÁSZF megtalálható itt.

A jelen ÁSZF 2023. 06. 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Flow Craft Studio azonban jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Amennyiben az ÁSZF módosul – erről a hírlevélre feliratkozókat értesítjük – és Önnek egy korábban hatályban lévő ÁSZF-re lenne szüksége, úgy megkérjük, hogy azon dátum megjelölésével, amely napra, vagy időszakra vonatkozóan Ön szeretné újraolvasni a korábban hatályos ÁSZF-ünket, küldjön egy e-mail üzenetet „korábbi ÁSZF” címmel a Szolgáltatói adatok között szereplő központi e-mail címünkre. Ezen kérésére válaszolva, igyekszünk mielőbb, de legkésőbb 10 munkanapon belül megküldeni Önnek letölthető dokumentum formájában a megjelölt napra, vagy időszakra vonatkozó korábban hatályos ÁSZF-ünket.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Vásárló (fogyasztó, ügyfél) a http://flowcraftstudio.hu oldalon elérhető honlap használatával (és a honlapon kínált szolgáltatás(ok) igénybevevőjeként) kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85.§ alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló különös szabályokat. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (jelen ÁSZF-et) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, mint elektronikus úton történő szerződéskötés nem kerül külön írásba foglalásra, a szerződést a Felek csupán elektronikus formában kötik meg. Ennek megfelelően a megkötött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető). Ugyanakkor a megrendelés során a Flow Craft Studio a megrendelést egy elektronikus visszaigazolással igazolja vissza, a szerződés ezen visszaigazolással jön létre. A szerződés magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk, a webshop által használt Általános Szerződési Feltételek a webshop oldalán folyamatosan elérhetőek, jelen dokumentum pdf. formátumban lementhető ITT.

A szerződés tárgya és fontos adatai

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://flowcraftstudio.hu oldalt, online áruházat működtető egyéni vállalkozó, Máthé Eszter (a továbbiakban: Szolgáltató, Flow Craft Studio vagy Vállalkozás) és az előbb meghatározott által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás(oka)t igénybevevő Ügyfél vagy Fogyasztó, vagy Vevő (a továbbiakban: Vásárló, Fogyasztó vagy Ügyfél) (a továbbiakban Flow Craft Studio és Ügyfél együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Szolgáltatói adatok: (üzemeltetői, kapcsolati adatok)

Flow Craft Studio adatai:

 • Vállalkozó neve: Máthé Eszter egyéni vállalkozó
 • Nyilvántartási szám: 58274165
 • Székhely postai címe: 2626 Nagymaros, Rigóhegy utca 4.
 • Adószám: 45525715-1-33
 • Statisztikai számjel: 45525715-8552-231-13
 • Számlaszám:  12100011-17724034
 • IBAN:  HU94121000111772403400000000
 • Swift: GNBAHUHBXXX
 • Telefon: +36-20-335-3003
 • E-mail:  hello@flowcraftstudio.hu
 • átvevőpont: 2626 Nagymaros, Váci út 18.

A Flow Craft Studio oldal, vagyis a: http://flowcraftstudio.hu tárhelyszolgáltatója: Lsd.: Adatvédelmi tájékoztató

 

Alapfogalmak

Üzemeltető: Máthé Eszter egyéni vállalkozó
Megrendelés: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az eseményre, vagy késztermék megvásárlása
Feliratkozás: A Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Közösségi művészeti és kézműves élményprogramok, valamint késztermékek a Weboldalon keresztül történő megvásárlásának lehetősége
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Flow Craft Studio művészeti és kézműves élményprogram
Weboldal: www.flowcraftstudio.hu
Instruktor/művész: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, és koordinálja az Eseményt

 

 

I. Általános tudnivalók

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása és annak hatálya

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan a http://flowcraftstudio.hu weboldalon keresztül és ekként üzlethelyiségen kívül kötött szerződésre, amely, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az előzőekben meghatározott Flow Craft Studio és a Vásárló között jön létre. A ……. oldalon történő vásárlás vonatkozásában jogszabályi háttérként különösen: a Ptk. általános szabályai, valamint a „Szerződéskötés általános feltételekkel” és „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezet rendelkezései; továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Továbbiakban: Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szelabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit (valamint az Adatvédelmi dokumentumot is), amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, a négyzetre klikkeléssel tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit (és az Adatvédelmi tájékoztatót) nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, ekként nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. Egyebekben a http://flowcraftstudio.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben – az előbb írtak értelmében – elfogadja a jelen ÁSZF-ben (és az Adatvédelmi tájékoztatóban) foglaltakat. (Lsd. 4.1. pontban foglaltak is.)

1.3. Eseményeinken kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, vagy kiskorúak esetében szülői beleegyezés szükséges.

2. Regisztráció, adatbevitel

2.1. A http://flowcraftstudio.hu oldalon történő vásárlásához nem szükséges regisztráció.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely  – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltatói adatok között szereplő telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 

3. Adatvédelem

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a vásárlás teljesítéséhez, és a számlakiállításhoz. Ezek megadása nélkül a vásárlás visszavonható/nem rögzíthető és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vásárló által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A Flow Craft Studio nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél a Flow Craft Studio szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat, csomagfeladás) és a Vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez ezen adattovábbítás (pl. név, cím, telefonszám) elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

 

II. A szolgáltatás igénybevétele

 

1. Időpont foglalás és megrendelés

1.1 Webáruházunkban kategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek és szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék vagy szolgáltatás rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait és az azzal kapcsolatos tudnivalókat, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről vagy szolgáltatásról, úgy az üzemeltetői/ kapcsolati adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mail címen veheti fel a kapcsolatot a Flow Craft Studio azon képviselőjével, aki a megfelelő felvilágosítással tud szolgálni.

1.2 Időpont foglalásra és vásárlásra a Weboldalon van lehetőség. Az időpont foglalásokkal és megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendelés leadása nem regisztrációhoz kötött. A termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.

1.3 A Flow Craft Studio a termék megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

1.4 A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok, úm., a kapcsolati adatok felhasználásával megküldött kérdések, kérések feldolgozása, tájékozatók elkészítése és megírása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása, valamint az Ügyfelek egyéb leveleinek az intézése, megválaszolása a következő munkanapon kezdődik meg.

1.5 A Flow Craft Studio mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés esetenként lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi és raktárkészlet adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

1.6 Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék vagy szolgáltatás ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

1.7. A http://flowcraftstudio.hu oldalon megvásárolható szolgáltatások kosárba való betétele után nem lehet szállítási módot választani, hiszen a szolgáltatást személyesen üzletünkben veheti igénybe a Vevő. A weboldalon megvásárolható késztermékek kosárba helyezése után választható kiszállítási/átvételi mód.

 

2. Vásárlás

2.1 A termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a Kosárba helyezéssel tudja megvásárolni a „KOSÁR” gombra kattintással. A kiválasztott termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is, hiszen a vásárlásához nem szükséges regisztráció.

2.2 A Kosárba helyezett terméket/szolgáltatást más vásárló a kosarába rakni nem tudja (az a készletünkből „levonódik”), ezért, ha a terméket/szolgáltatást a Vásárló mégsem véglegesítené a kosarában a „MEGRENDELÉS” gombbal, úgy a termék/ szolgáltatás 2 (kettő) óra elteltével kikerül a kosárból és az más vásárló számára is elérhetővé válik.

 

3. Kosár és a vásárlás menete

3.1 A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint törölheti is az adott tétel(eke)t. Lehetősége van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha minden rendben van, és a megrendelés mellett döntött akkor a „MEGRENDELÉS” gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Felhívjuk a figyelmét, hogy megrendelésre csak akkor van lehetősége, ha a jelen ÁSZF tartalmát Ön elfogadja, valamint arról is nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónkat is elfogadja. Erre figyelemmel kérjük, hogy ezen dokumentumokat olvassa el, tartalmukat értelmezze, és ha Önben bármilyen kérdés, kétely merül fel, akkor még a megrendelés előtt ezt tegye fel a Szolgáltatói adatok között szereplő telefonszámon, vagy az Flow Craft Studio központi e-mail címére elküldött levelében. Külön is felhívjuk a figyelmét, hogy a „MEGRENDELÉS” gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után!

3.2 A Kosár tartalmazza a kiválasztott termék(ek)/szolgáltatás(ok) vételárát, amely vételár (egy egységre jutó része) megegyezik a Kosárba helyezett, vagyis a kiválasztott termék vagy szolgáltatás mellett feltüntetett vételárral. A vételár forintban értendő és (ha nincs másképpen jelölve) az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 5. pont alatt adunk tájékoztatást.

3.3 A http://flowcraftstudio.hu oldalról megrendelhető termékek és szolgáltatások árait érintő változtatásnak jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a http://flowcraftstudio.hu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4 A fizetési módot a termék(ek)/ szolgáltatás(ok) Kosárba tételét követően választhatja majd ki a vásárlás egymást követő lépései során, ahogy az Önnek legmegfelelőbb.

3.5 Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet 48 órán belül, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a Szolgáltatói adatok segítségével. A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
 • a rendelés azonosítóját,
 • a rendelés dátumát,
 • a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát,
 • szállítási költséget
 • és a fizetendő végösszeget.

 

 1. A Flow Craft Studio élményszolgáltatásának működése

4.1 A Flow Craft Studio művészeti és kézműves élményprogramokat biztosít, melyeknek során a Vásárló a Flow Craft Studio instruktorának/művészének segítségével és iránymutatásával egy parafa táskát, parafa apróárut, makramé otthondekorációt vagy ékszert, kerámia tárgyat, ajtókopogtatót, vagy növényi anyagokkal festett textilt készíthet el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő tárgy képe megtalálható, ezeket a Flow Craft Studio rendeli hozzá az adott termék(ek)hez, esemény(ek)hez, és a Vásárló a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, adott művészeti vagy kézműves ág, tárgy és elérhetőség alapján.

4.2 Változó tényezők: Az események időpontja egyéb tényezők miatt válatozhat. A változásról a Flow Craft Studio a Fogyasztót minimum 24 órával korábban értesíti.

4.3 Időintervallum: A Flow Craft Studio törekszik arra, hogy pontosan induljon és a weboldalon feltűntetett időtartam alatt megtörténjen az esemény.

4.4 Késztermék: A Flow Craft Studio felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen a Vásárló által elkészített tárgy olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található tárgy.
A Flow Craft Studio művészeti és kézműves termékei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Flow Craft Studio művészei által lettek készítve, jogszerűtlen azokat a Flow Craft Studio engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

4.5 Lemondás: A Flow Craft Studio adott művészeti és kézműves kurzusait, így a kerámia és textilfestő eseményeit háromnál kevesebb jelentkező esetén lemondja, erről az érintett Felhasználót e-mailben értesíti minimum 24 órával az Esemény előtt és lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló új időpontot válasszon. Amennyiben a Vásárló nem kíván új időpontot foglalni, úgy a már megfizetett Esemény árát a Flow Craft Studio visszautalja a Vásárló részére.

4.6 Lemondás a Vevő oldaláról: Amennyiben az Eseményen való részvételt a Vásárló az Esemény esedékességétől számítva egy héten belül mondja le, abban az esetben Flow Craft Studionak nem áll módjában visszatéríteni az Esemény értékét, de a Vásárló jogosult rá, hogy másik időpontot válasszon. Ha az Eseményen való részvételt a Vásárló az Esemény időpontja előtt három vagy annál kevesebb napon belül mondja le, abban az esetben az Esemény értékét Flow Craft Studionak nem áll módjában visszatéríteni, azonban az Eseményre megváltott jegy átruházható másik személyre.

 

5. Hírlevél regisztráció

5.1 Ha regisztrálni kíván a Flow Craft Studio hírlevelére, akkor ezt az oldal alján a „FELIRATKOZÁS” gombra kattintva teheti meg.

5.2  A regisztráció során meg kell adnia a nevét és az e-mail címét. A regisztrációval elfogadja az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót, amit itt tud elolvasni.

5.3 A hírlevél regisztrációt a Flow Craft Studio kérelemre törli a rendszerből. A hírlevél feliratkozás törlését e-mailben kell kérni. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből véletlenül mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

5.4 A hírlevél regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 

6. Átvétel, szállítás

6.1 A„MEGRENDELÉS” gombra kattintva véglegesített megrendelését követően a szállítást meghatározó kérdésekre navigál a Webáruház. Kérheti a megrendelt termék(ek) megadott címre szállíttatását, postára szállítását: postán maradó csomagként kézbesítését, vagy megrendelését a Flow Craft Studio kézbesítési és átvételi pontján, nevezetesen: a 2626 Nagymaros, Váci út 18. szám alatti helyiségünkben személyesen veheti át. Ez utóbbi esetben azonban az átvétel időpontjában alkalmazkodnia szükséges az átvételi pont nyitvatartásához, amely nem folyamatos. Amennyiben megrendelése valamely szolgáltatásunkra irányul, azt kizárólag a Flow Craft Studio üzlethelyiségében ‘veheti át’, azaz részt vesz az élményprogramon az általa kiválasztott és megvásárolt eseményben feltüntetett időpontban.

6.2 A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

6.3 A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, hogy mennyit kell fizetnie a rendelt áruért.

6.4. A Flow Craft Studio a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.5.A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzése alapján, amelyet az online vásárlás során tehet meg – személyesen is átveheti a Vállalkozás átvevőhelyén: a 2626 Nagymaros, Váci t 18. szám alatt. Ebben az esetben a vásárlást az áru értékén felül semmilyen kiszállítási díj, sem csomagolási költség, vagy egyéb díj nem terheli, egyéb esetben a szállítási, fuvarozási díj az Ügyfelet terheli.

6.6. A Flow Craft Studio a csomagolásért göngyölegdíjat, illetve egyéb, a szállítást lehetővé tevő csomagolási díjat nem számol fel.

 

7. Fizetés

7.1 A fizetési mód a megrendeléskor választható meg. Ön több fizetési mód közül is választhat. A megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) fizetésének módja történhet banki előre utalással, bankkártyával, de az egyes termékek, szolgáltatások esetén a lehetséges fizetési módok eltérhetnek. Utánvéttel történő megrendelésre nincs lehetőség.

7.2 Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket. (A Flow Craft Studio bankszámlaszámát a szolgáltatói adatok között is megtalálja.) Amennyiben Ön szolgáltatást vesz igénybe, úgy csak akkor válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére, amennyiben az Ön által átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon.

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Flow Craft Studiohoz nem jutnak el. (A Paylike újnak tűnhet, lehet, hogy kisebb még a bizalom iránta, mert kevésbé ismert, ekként felmerülhet a kérdés: biztonságos-e a Paylike használata? A válasz itt olvasható.)

A Paylike szolgáltatást nyújtója: Paylike Support and Sales. Cím: P.O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia. Adatvédelmi irányelvek: https://paylike.hu/privacy (Lsd. adatvédelmi irányelvek: itt.)

A Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

7.3 Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsátó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

7.4 Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk Paylike fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Paylike által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Flow Craft Studio az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nem kerül birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A kártyás fizetéshez az Ügyfél internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást, hiszen a Paylike a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon kéri megadni.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja az Ügyfél számlájának megterhelését a Termék(ek)/ Szolgáltatás(ok) ellenértékével.

Amennyiben az Ügyfél nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Szolgáltató oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben az Ügyfél a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Webáruházba, a fizetés sikertelennek minősül. További információ a tranzakcióval kapcsolatban az Ügyfél számlavezető bankjától kérhető.

A vásárláshoz a következő bankkártya adatokra lesz szüksége (kérjük készítse ki a kártyáját!):

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)
 • Kártyára írt név (A kártya előlapján feltüntetett név, mely a kártya tulajdonosának nevét mutatja.)

 

6.5 A Paylike oldalán még meg kell erősíteni a vásárlást. Amint ez megtörtént, vagy meg lett szakítva a bankkártyás vásárlás, az oldal visszairányít a http://flowcraftstudio.hu oldalra, ahol értesülni fog, hogy a tranzakció sikeres, vagy sikertelen volt.

6.6 Miután Ön kifizette Megrendelésének ellenértékét, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy ”Sikeres fizetés” visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

 

III. Elállás joga, jótállási igények érvényesítése

1. Elállás joga, módja, következményei

1.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalja magába.

1.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja (a vásárlást visszaigazoló e-mail kiküldésének napja) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

1.3. A A Fogyasztót (a 14 napon belüli indokolás nélkül) megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 29. §-a részletezi.

A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás átvevőpontján szóban, vagy írásban kell megtenni, ennek módja: e-mailen küldött üzenet az: hello@flowcraftstudio.hu e-mail címre. A Szolgáltató adatai megtalálhatóak jelen ÁSZF-ben, valamint a http://flowcraftstudio.hu oldalon is folyamatosan.

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó megteheti saját megfogalmazású elállási nyilatkozattal is.

A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

1.4. Elállás esetén a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében a termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie. Az Ügyfél a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldheti vissza, vagy személyesen szolgáltathatja vissza a Vállalkozás átvételi pontján, amennyiben az nyitva van, vagy ehhez időpontot egyeztett (ennek címe: 2626 Nagymaros, Váci út 18.).

1.5. A terméket csak eredeti csomagolásban, címkével ellátva, teljes, sértetlen, bontatlan, használatlan, újra eladásra alkalmas állapotban tudjuk visszavenni. A csomag feladásához használt göngyöleg ugyanakkor nem a csomagolás része, a házhoz szállítást lehetővé tevő göngyöleg megőrzése és abban való visszajuttatása nem feltétele az elállási jog gyakorlásának.

Utánvéttel terhelt küldeményt a Flow Craft Studio nem vesz át.

1.6. A termék átvételi időpontja: a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, a míg Postán maradó küldemény esetében a Postán történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól, illetve vagy a Postán kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

1.7. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

1.8. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

1.9. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. 1.11. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget, a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

1.10. Az elállás joga valamint a jótállási igény szolgáltatás (művészeti esemény, workshop) megvásárlása és beváltása után nem érvényesíthető.

 

2. Jótállás, szavatosság

2.1. A jótállás, kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁSZF 2. számú mellékletében található, amely megegyezik a Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt tartalommal.

2.2. A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni. Erre figyelemmel az Ügyfél – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

2.3. Kellékszavatossági igényének érvényesítésére a Vásárló meghatározott határidőn belül jogosult. Erre figyelemmel az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor fontos szabály, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti. További szabály, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a jelen szerződés szerinti Olivaműhely nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.4. A kellékszavatosági igény a vállalkozással (és nem a szállítóval, vagy fuvarozóval) szemben érvényesíthető.

2.5. Termékszavatosság körében az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Az Ügyfél termékszavatossági igényét a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ugyanakkor a gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

2.6. Kiemelendő, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni.

2.7. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt továbbá a gyártóval szemben lehet érvényesíteni.

IV. Szerzői jogi feltételek

Az http://flowcraftstudio.hu oldalon található szerzői alkotások, vagyis a weboldalon található képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése (ideértve különösen a fényképeket, a grafikai ábrákat, logót, termékleírást, blogbejegyzést), – mint a weboldalon megjelenő szellemi alkotás – szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Flow Craft Studio tulajdonát képezi.

A weboldal látogatója, a webshop Vásárlója természetesen jogosult a weboldalon böngészni, valamint az ott lelt tartalomból kivonatot készíteni, azt kinyomtatni, vagy akár magának, vagy éppen a tartalom továbbítása céljából le is mentheti, de mindezen tevékenységekre csak magáncélú felhasználás érdekében jogosult. Ezen jog további feltétele, hogy a többszörözött anyagokon feltünteti a Flow Craft Studio, mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a weboldal böngészője, látogatója, a Webáruház Vásárlója, a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

Mindezek alapján, a Flow Craft Studio oldal látogatója, a webáruház vásárlója nem jogosult többek között arra, hogy az oldalon megjelenő szellemi alkotások joga alá eső tartalmat, vagy annak egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre,összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse, leszámítva, ha erre előzetes írásbeli engedélyt kér, és ekként mindehhez, vagy a kérelem szerinti tartalom körében a Flow Craft Studio hozzájárul. Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (az http://flowcraftstudio.hu oldalra, vagy annak aloldalára mutató link elhelyezésével) a Flow Craft Studio megfelelő tartalmára, oldalára.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a http://flowcraftstudio.hu felhasználója, vagyis az azt böngésző, vagy a webáruházban vásárló által a Flow Craft Studio számára e-mail útján, vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció, vagy egyéb anyag (köztük bármilyen adat, kérdés, ötlet, recept, leírás és beszámoló és ehhez hasonlók) nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelően kezeljük azokat. Praktikusan, a http://flowcraftstudio.hu weboldalra (vagy a kapcsolódó Facebook, Instagram, vagy bármilyen más, a Flow Craft Studio köthető közösségi oldalra, platformra) továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a Flow Craft Studio tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatjuk. Ekként a Flow Craft Studio jogosult a http://flowcraftstudio.hu weboldalára továbbított közlésekben található gondolatokat, találmányokat, fejlesztéseket, ötleteket, javaslatokat, ismertetett tapasztalatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (így különösen: publikációk, szolgáltatások fejlesztése, reklámozása és termékek marketingje, termékek ismertetésénél a vélemények és tapasztalatok leírása céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt, adatot, ötletet továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ átadásával továbbá az azt átadó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azoknak a Flow Craft Studio által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Flow Craft Studio azonban nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat, ötleteket, adatokat és tapasztalatokat.